Privacybeleid

Fanfarekorps Irene verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door  Fanfarekorps Irene. 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. 

Van wie verwerkt Fanfarekorps Irene  persoonsgegevens?  

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: 

  • Leden en de dirigent;
  • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij onze vereniging of ooit een lidmaatschap hebben gehad 
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad 
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 

Fanfarekorps Irene verwerkt persoonsgegevens in de administratie en ledenlijst van onze vereniging. De organisatie(s) waarvan je lid bent of een relatie mee hebt, verwerken je persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt Fanfarekorps Irene persoonsgegevens? 

Als je lid wilt worden van onze verenging hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid. Als je eenmaal lid van Fanfarekorps Irene bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam, e-mail en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken. We hebben een commissie, die soms kaartjes of een attentie verzorgt bij lief en leed en voor het organiseren van het ophalen van oud papier, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. 

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotiedoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over nieuwe activiteiten, muziekles en repetities van onze vereniging.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie enzovoorts. 

Verwerkt Fanfarekorps Irene ook bijzondere persoonsgegevens? 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. 

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Fanfarekorps Irene controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

Hoe gaat Fanfarekorps Irene met mijn persoonsgegevens om? 

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt. 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Alleen het bestuur kan bij de persoonsgegevens, voor het opstellen van een schema voor het oud papier krijgt de organisator je naam en e-mailadres.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Fanfarekorps Irene

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als wij ons inschrijven voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie nodig zijn. Fanfarekorps Irene kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen. 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard? 

Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Dit is uiterlijk 3 jaar.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Fanfarekorps Irene gebonden aan de Europese privacy wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Fanfarekorps Irene kun je altijd contact opnemen met secretaris of penningmeester  via secretariaat@fanfareirene.nl of penningmeester@fanfareirene.nl

Wijzigingen privacy beleid 

Fanfarekorps Irene behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Je kunt dit privacy beleid zelf opslaan of raadplegen via de website die we binnenkort krijgen.

Datalekken

De vereniging zal zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk binnen 72 uur na de eerste ontdekking) leden informeren over alle inbreuken op de beveiliging alsmede andere incidenten die op grond van de wetgeving moeten worden gemeld.  Tenzij het lek geen risico`s inhoud voor de rechten van de betrokkenen.