Informatie

Ons fanfareorkest telt momenteel 35 leden in de leeftijd van 7 tot 80 jaar en staat onder leiding van Frank Kok. Fanfare Irene komt uit in de 4e afdeling van de KNFM. Door het jaar heen verzorgt Irene verschillende concerten, serenades  en neemt regelmatig deel aan concoursen en festivals. Het repertoire is veelzijdig. Van mars tot musical, van klassiek tot pop, van Zuid-Amerikaanse dansmuziek tot Hollandse hit. Onze doelstelling is om voor het publiek een zo aantrekkelijk mogelijk programma te kunnen spelen met voldoende uitdaging voor de fanfareleden.

Blazersklas

De blazersklas is een initiatief gestart met het doel om kinderen vanuit de basisscholen enthousiast te maken voor muziek en dit in groepsverband te doen. De blazersklas kost een vast bedrag per les.

Jong Irene

Jong Irene Staat onder leiding van Frank Kok,  en bestaat voornamelijk uit jeugdleden en in elke sectie speelt een ervaren lid mee ter ondersteuning. Echter is elke starter van 8 tot 80 van harte welkom. Of je nu begint met spelen, op een ander instrument gaat beginnen of het na jaren weer op wil pakken.

Opleidingsorkest

Het opleidingsorkest van Fanfare Irene is de kweekvijver voor de fanfare en dient als aanvulling op de opleiding. Het biedt gevorderde leerlingen de mogelijkheid om meer ervaring op te doen in het samen spelen bij een groter orkest. Wanneer het instrument voldoende wordt beheerst mogen de leerlingen meedelen in het opleidingsorkest. Het is de bedoeling dat alle muzikanten doorstromen naar de fanfare. het opleidingsorkest heeft een eigen activiteitenprogramma.

Groot orkest

Het groot orkest is het hoofdorkest van Irene. Met dit orkest worden optredens gegeven op onder andere festivals, activiteiten, bij kerkvieringen, op concoursen, serenades of in het verzorgingshuis. Tijdens Koningsdag speelt het groot orkest ook een aantal keer. Op 4 mei speelt Irene eens in de 3 jaar, afwisselend met St. Caecilia Lutjebroek en Crescendo Bovenkarspel bij dodenherdenking. In het groot orkest spelen op het moment 40 leden. Ieder voorjaar hebben we een concert met een thema, waar de muziekkeuze op gebaseerd is, dit concert wordt veelal uitgevoerd in de Stek. In het najaar gaat het groot orkest vaak naar een festival zoals het West-Friesland muziekfestival.

Contributie

De contributie bedraagt per jaar € 175,-.

Praktische informatie

Locatie van repetities
Dorpshuis De Stek in Grootebroek

Repetitietijden
maandagavond van
18:45 – 19:30 (opleidingsorkest)
19:45 – 22:00 (groot orkest)

Secretariaat:
secretariaat@fanfareirene.nl
Penningmeester:
penningmeester@fanfareirene.nl
Opleidingen:
opleiding@fanfareirene.nl